Reklama Etarget

Etarget je ďalším z PPC systémov, ktoré je možné využiť pre zviditeľnenie na internete a prilákanie užívateľov na vaše stránky. Hlavným rozdielom je oproti Adwords a Sklik je zameranie na obsahovú sieť, nie na inzeráty vo výsledkoch vyhľadávania.

Funguje na princípe kontextovej reklamy. Kontextová reklama je forma internetovej reklamy, ktorá zobrazuje reklamu cielene podľa obsahu článkov v internetových médiách, prípadne podľa záujmu čitateľov článkov.

Reklama Etarget spolupracuje so známymi portálmi, ktorých webové stránky zaznamenávajú vysokú návštevnosť. Môžete mať na viac ako 1 000 slovenských web stránkach, preto je veľká šanca, že si vášho inzerátu niekto z užívateľov všimne.

Reklama využíva model účtovania PPC ( pay-per-click), čiže samotné zobrazenie vašej reklamy je zadarmo, Platíte iba za výsledok, t.j. iba za uskutočnenú návštevu web stránky inzerenta.

 Možnosti cielenia reklamy

  •  Reklama Etarget je cielená najmä behaviorálne – reklamné odkazy sa užívateľom zobrazujú na základe toho, čo ich zaujíma, aký článok práve čítajú, a podobne.
  • Viete, že najviac zákazníkov k vám chodí z konkrétnej stránky? Frekvenciu zobrazovania vašej reklamy na nej si môžete zvýšiť nastavením prémiových stránok.
  • Ak chcete, aby vás zákazníci kontaktovali, môžete si zvoliť aj čas, v ktorom sa má vaša reklama zobrazovať. Nezobrazujte ju vtedy, keď nie ste v kancelárii.
  • Najnovšou formou cielenia je retargeting. Ak chcete osloviť návštevníkov vašej stránky, tento typ cielenia je práve pre vás.

V Etargete môžete využiť aj nástroj na vyhľadávanie príbuzných kľúčových slov. Nástroj Hľadanie kombinácií Vám napovie v akých kombináciach sa vyhľadáva Vami zadané slovo a taktiež aké tvary tohoto slova sú vyhľadávané (ak zadáte iba časť slova).

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú výrazy, ktoré slúžia na cielenie kontextovej reklamy a reklamy vo vyhľadávačoch. Kľúčové slová určujú, kde sa zobrazí vaša reklama.  Mali by vystihovať váš produkt a záujmy vašich zákazníkov. Zadanie kľúčových slov nám umožní umiestniť váš textový odkaz na také web stránky na internete, ktoré pravdepodobne navštevujú Vaši potenciálni zákazníci.

Etarget používa dva druhy kľúčových slov:

  • slová opisujúce produkt inzerenta (produktové slová)
  •  slová opisujúce zákazníka (zákaznícke slová)

Etarget spústil bannerovú reklamu na technológii RTB

RTB je skratka pre najnovší spôsob nákupu bannerovej reklamy a cenotvorbu v rámci aukcie na základe cielenia v reálnom čase (Real Time Bidding). Revolučná technológia RTB prináša zákazníkom najefektívnejšie využitie zvereného rozpočtu na reklamu v kombinácii s najlepším cieleným zásahom na zákazníka.

Rozdiel medzi PPC a ETARGET RTB

Hlavný rozdiel medzi klasickou PPC reklamou a nástrojom ETARGET RTB je, že kým pri PPC modeli cielite na konkrétne web stránky za účelom zobrazenia Vašej reklamy, tak pri ETARGET RTB cielite priamo na konkrétnu skupinu Vašich potenciálnych zákazníkov, bez ohľadu na stránky, na ktorých sa pohybujú. Vaše cielenie je tým niekoľkonásobne presnejšie.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o uvedenej možnosti reklamovania na internete, pozrite sa na stránky Etarget